LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

ŽMONIŲ LYGYBĖ: PROBLEMOS IR PARADOKSAI (55)

Autorius: Karolis Jovaišas
Temos kategorija: Teisės teorija

Šiame straipsnyje kritiškai vertinant nusistovėjusius mąstymo stereotipus, yra aptariama nevienodų žmonių vienodo arba nevienodo traktavimo, atsižvelgiant į tai, kas, iš kokių pozicijų ir kokiais kriterijais remdamasis juos traktuoja, problema. Straipsnyje taip pat nagrinėjama, ar pateisinama valstybės intervencija tam tikram lygybės laipsniui užtikrinti, kokie tokios intervencijos rezultatai gali būti laikomi pagrįstais ir ar nepagrįsti siekiai gali sukelti neigiamų padarinių.