Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

news

Naujienos

2017 / 10 / 02

Ukrainos ombudsmeno institucijos veiklai gerinti – Lietuvos mokslininkų sisteminės mokslinės-metodologinės rekomendacijos

Lietuvos teisės instituto direktorės dr. Jurgitos Paužaitės –Kulvinskienės vadovaujama mokslininkų ir praktikų grupė, parengė ir viešosiose konsultacijose pristatė sistemines mokslines-metodologines įžvalgas dėl Ukrainos Ombudsmeno įstatymo ir kitų gretutinių įstatymų, kuriais įgyvendinamas Ukrainos Ombudsmeno mandatas, tobulinimo. 

Šie moksliniai socialiniai eksperimentiniai darbai buvo sukurti įgyvendinant Europos Sąjungos Dvynių projektą “Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“. Darbo grupėje, parengusioje įžvalgas, be Lietuvos teisės mokslininkų taip pat dirbo Austrijos Ludwig Bolzman žmogaus teisių instituto direktorius bei Lietuvos institucijų, -Seimo kontrolieriaus, teismų, - atstovai.

Pristatant siūlomas rekomendacijas dalyvavo Europos Komisijos delegacijos Ukrainoje vadovas, ambasadorius Hugues Mingarelli bei Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis.

LTI direktorė praėjusią savaitę Kijeve vykusių intensyvių viešųjų konsultacijų metu dalyvavo eilėje renginių: apskirtojo stalo diskusijoje su Ombudsmeno institucijos ir žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų darbuotojais. LTI direktorė taip pat  skaitė pranešimą „Ombudsmeno vaidmuo įgyvendinant gero administravimo principą bei administracinių procedūrų tobulinimas Ombudsmeno institucijoje, nagrinėjant individualius skundus“. Jame mokslininkė akcentavo tai, kad ombudsmeno veikla turi orientuotis į sisteminių žmogaus teisių pažeidimų prevenciją ir problemų sprendimą, kurių pagrindu Ombudsmenas turi veikti pro-aktyviai, ne tik nagrinėdamas atskirų asmenų individualius skundus, bet ir skatindamas tam tikro viešojo valdymo sektoriaus pažangą bei užtikrindamas atsakingo valdymo principą.

 J.Paužaitė –Kulvinskienė atkreipė dėmesį, jog daugelyje Europos šalių Ombudsmeno institucijai keliami panašūs tikslai: tai turi būti ne tik žmogaus teisių gynėjas, bet ir atsakingo valdymo įgūdžių viešajame administravime formuotojas bei skatintojas. Formuluojant rekomendacijas Ukrainos ombudsmeno institucijai mokslininkai intensyviai naudojo lyginamosios teisėtyros metodą - analizuotos post-sovietinių valstybių (Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Čekijos, Moldovos, Vengrijos) patirtys. Analizė atlikta tam, kad remiantis moksliniais įrodymais, būtų pagrįsti jų siūlomi inovatyvūs socialiniais sprendiniai Ukrainos teisinei sistemai. Sekančiame projekto įgyvendinimo etape bus dirbama bendroje darbo grupėje kartu su Ukrainos įvairių institucijų atstovais, parengiant naująją Ukrainos ombudsmeno įstatymo redakciją bei Atsakingo valdymo metodologinį aprašą Ukrainai. 

Ombudsmeno institucijos gebėjimų stiprinimo projektą Ukrainoje, koordinuojant Lietuvos teisės institutui, bendrai įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lietuvos teisės instituto, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Vilniaus universiteto teisės fakulteto ir Ludwig Boltzmann Žmogaus teisių instituto (Austrija) ekspertai. Centrinė projektų valdymo agentūra užtikrins finansinį- administracinį projekto valdymą.

fax_2
(+370 5) 2497591
Faksas
El.paštas