LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

15–17 AMŽIAUS MOKSLEIVIŲ DELINKVENTINIS ELGESYS IR VIKTIMIZACIJA LIETUVOJE (62)

Autorius: Svetlana Justickaja, Vaidas Kalpokas, Laura Ūselė
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje pateikiami tarptautinio jaunimo delinkventinio elgesio, nuostatų ir viktimizacijos tyrimo (International Self-Report Delinquency Study (ISRD-2)) pirmojo (nacionalinio) etapo rezultatai.