LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

VIEŠASIS INTERESAS IR TEISĖTI LŪKESČIAI POLITINIŲ PARTIJŲ FINANSAVIME: BENDRIEJI IR SPECIFINIAI ASPEKTAI (87)

Autorius: Egidijus ŠILEIKIS
Temos kategorija: Teisėkūra

Šios analizės tikslas – susieti bendruosius viešojo intereso, taip pat teisėtų lūkesčių sampratos probleminius aspektus ir jų specifinius atspindžius dualistinio pobūdžio partijų finansavimo (privačiomis ir viešosiomis lėšomis) reglamentavime.