LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

VIEŠOJO INTERESO GYNIMAS GRUPĖS IEŠKINIU: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS (87)

Autorius: Egidijus KRIVKA
Temos kategorija: Teisėkūra

Pranešime apžvelgiamos grupės ieškinio instituto atsiradimo priežastys, atskleidžiamos viešojo intereso gynimo grupės ieškiniais galimybės, aptariamos viešojo intereso ir analogiškų jam sąvokų vartosena grupės ieškinio kontekste, grupės ieškinio instituto plėtotė bei reglamentavimo novelos Lietuvos teisėje, taip pat analizuojama netiesioginė grupės ieškinių įtaka viešojo intereso suvokimui, formavimuisi, sklaidai ir įgyvendinimui.