LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TEISĖTŲ LŪKESČIŲ IR VIEŠŲJŲ INTERESŲ SANKIRTA VENGRIJOJE (87)

Autorius: Zoltán SZENTE
Temos kategorija: Teisėkūra

Šiame straipsnyje analizuojama, kaip teisėtų lūkesčių ir viešojo intereso koncepcijos apibrėžiamos (ar neapibrėžiamos) nacionalinėje Vengrijos teisėje. Vėliau apibūdinama teisėtų lūkesčių ir susijusių nuostatų apsaugos sistema viešojoje teisėje. Paskutiniame skyriuje apibūdinamas teisėtų lūkesčių apsaugos mažėjimas pastaraisiais metais.