LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TEISĖS AKTŲ KODIFIKAVIMO PRIELAIDOS LIETUVOJE (74)

Autorius: Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija: Teisėkūra

Mokslo studijoje analizuojamos teisės aktų kodifikavimo Lietuvoje prielaidos. Šis klausimas Lietuvos teisės doktrinoje nagrinėtas fragmentiškai, o teisės aktų sisteminimas vyksta gana chaotiškai. Studijoje nuodugniai aptariama kodifikavimo samprata, šiam procesui būdingi požymiai, eiga bei apimtis, kodifikavimo tikslai, priežastys, bei kodifikavimo poreikį rodantys indikatoriai. Nemažai dėmesio skiriama ir teisės kodifikavimo istorinės raidos analizei, aptariama užsienio valstybių patirtis kodifikuojant teisę. Atliktos analizės kontekste tiriamos ir atskirų Lietuvos teisės sričių kodifikavimo perspektyvos.