LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TEISĖKŪROS TOBULINIMO KELIU: TEISĖS AKTŲ VERTINIMAS, JO RŪŠYS BEI PLĖTOTĖ (94)

Autorius: Agnė LIMANTĖ
Temos kategorija: Teisėkūra

Šiame straipsnyje nagrinėjamas teisės aktų vertinimas kaip teisėkūros ciklo dalis. Siekiama apžvelgti teisės aktų vertinimo plėtotę ir sampratą, įvertinti ex ante ir ex post vertinimo skirtumus ir  aptarti aktualias EBPO rekomendacijas. Straipsnyje taip pat tiriamas teisės aktų vertinimo reglamentavimas Lietuvoje ir įvardijami reglamentavimo bei praktikos nagrinėjamoje srityje privalumai ir trūkumai.