LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

PINIGINIAIS REIKALAVIMAIS PAGRĮSTO FINANSAVIMO BŪDAI BEI GALIMYBĖS JUOS TAIKYTI LIETUVOJE (59)

Autorius: Lina Aleknaitė
Temos kategorija: Teisėkūra

Šiame straipsnyje vertinamos Lietuvos teisės normų suteikiamos galimybės įmonėms gauti pigesnį ir prieinamesnį finansavimą piniginių reikalavimų pagrindu.