LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

PACIENTO TEISĖS Į KOKYBIŠKAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TURINIO YPATUMAI LIETUVOJE (79)

Autorius: Modestas SRIUBAS
Temos kategorija: Teisėkūra

Tik tinkamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės sąvoką sudarančių sąlygų ir kriterijų turinio atskleidimas leidžia nustatyti, ar yra pažeista paciento teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, todėl pagrindinis šio straipsnio autoriaus tikslas – paciento teisės į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas teorinė turinio analizė. Autorius straipsnyje pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų ir teismų praktikos šioje srityje analizę, taip pat kitų valstybių teisinio reguliavimo ir teismų praktikos pavyzdžių.