LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Skelbiami Lietuvos socialinių mokslų centro Mokslo tarybos rinkimai

[:lt]

 

Vadovaujantis Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1260, 17.2 punktu ir LSMC Mokslo tarybos rinkimų reglamentu, patvirtintu LSMC direktoriaus 2020 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-2, skelbiami LSMC Mokslo tarybos rinkimai 2021 m. kovo 23-24 dienomis, nuotoliniu būdu.

Mokslo tarybos rinkimus organizuoja šios sudėties Mokslo tarybos rinkimų komisija:

  • Daumantas Stumbrys – LSMC Sociologijos instituto mokslo darbuotojas (pirmininkas);
  • Vida Dabkienė – LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslo darbuotoja;
  • Mantvydė Juškaitė – LSMC Teisės instituto specialistė.

Mokslo tarybos rinkimų komisija rinkimus organizuoja vadovaujantis Mokslo tarybos rinkimų reglamentu.

Kandidatuoti į Mokslo tarybos narius gali Centro mokslo darbuotojai ir administracijos darbuotojai. Centro kandidatai į Mokslo tarybą gali išsikelti patys arba juos gali kelti mokslo darbuotojai ir administracija (jeigu savo kandidatūrą asmuo teikia ne pats, būtina pridėti rašytinį kandidato sutikimą dalyvauti rinkimuose).

Pasiūlymai dėl kandidatų teikiami Komisijos pirmininkui raštu (el. paštu: dstumbrys@gmail.com) nurodant siūlomo kandidato vardą, pavardę, mokslo laipsnį, darbo vietą, pareigas, ne vėliau kaip iki kovo 12 d.

[:]