LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Naujojoje Instituto mokslininko dr. Mindaugo Lankausko monografijoje – kanapių naudojimo medicininiais tikslais klausimų analizė

[:lt]

 

Kanapių ir kanapių savo sudėtyje turinčių produktų naudojimo medicininiais tikslais įteisinimas šiuo metu yra itin aktualus ir nemažai diskusijų keliantis klausimas, tačiau žinojimas apie galimą kanapių ir jų produktų medicininį panaudojimą iki šiol kupinas spragų.

Monografijoje „Kanapių naudojimas medicininiais tikslais: Lietuvos ir užsienio valstybių teisinio reguliavimo ypatumai, iššūkiai ir perspektyvos“ kontraversiška kanapių įteisinimo tema nagrinėjama pasitelkiant mokslinių tyrimų duomenis, teorinę informaciją bei lyginamąją užsienio valstybių patirčių analizę, dėmesio skiriama ir istorinei kanapių naudojimo medicinoje genezei. Analizuodamas medicininių kanapių teisinio reguliavimo ypatumus skirtingose valstybėse dr. Mindaugas Lankauskas pristato ne tik Europos žemyno, tačiau ir Šiaurės Amerikos, Jungtinės Karalystės bei Australijos pozicijas teisinės medicininių kanapių kontrolės kontekste.

Mokslininko teigimu, atlikto tyrimo rezultatų pagrindu suformuotos rekomendacijos bei išvados leis pasitelkti mokslu pagrįstus įrodymus diskusijoje dėl optimalaus kanapių panaudojimo medicinoje modelio sukūrimo Lietuvoje.

Visą monografijos tekstą rasite čia.

[:en]

 

The legalisation of cannabis and cannabis-containing product use for medicinal purposes is currently a relevant and controversial issue, however the awareness and common knowledge about potential medical use of cannabis and cannabis-containing products still remains full of gaps.

The monograph “Cannabis Use for Medicinal Purposes: Pecularities, Challenges and Perspectives on Legal Regulation in Lithuania and Other Countries“ examines the controversial topic of cannabis legalisation through research data, theoretical information and comparative analysis of foreign experiences, as well as focuses on the historical genesis of cannabis use in medicine. Dr. Mindaugas Lankauskas analyses the specifics of legal regulation of cannabis in different countries by presenting and evaluating legal perspectives from all over the globe – Europe, North America, the United Kingdom and Australia.

According to the researcher, the recommendations and conclusions formed on the basis of the results of the research will allow to use scientific evidence in the discussion regarding the development of an optimal model of cannabis use for medicinal purposes in Lithuania.

The full text of the monograph can be found here.

[:]