LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Kviečiame dalyvauti mokymuose ir diskusijoje teisinės vaikų apsaugos baudžiamajame procese klausimais

[:lt]

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas įgyvendina Europos Komisijos finansuojamą projektą „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)“. Bendras projekto tikslas yra prisidėti stiprinant vaikų, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamajame procese, procesinių teisių apsaugą ir skatinti nuoseklų Direktyvos 2016/800 įgyvendinimą ES valstybėse narėse. Projektas pagrindinį dėmesį skiria vaikams teikiamos teisinės pagalbos klausimams ir jos kokybei.

Projekto metu buvo analizuojama Europos valstybių reguliavimas ir praktika teikiant teisinę pagalbą vaikams baudžiamajame procese, atlikti interviu su ekspertais projekto partnerių šalyse Belgijoje, Albanijoje ir Lietuvoje, parengtos teisinės pagalbos vaikams gairės bei informacinis nepilnamečiams skirtas leidinys. Siekdami supažindinti nepilnamečių justicijos praktikus su projekto rezultatais bei aktualiais nepilnamečių teisinės apsaugos baudžiamajame procese aspektais kviečiame dalyvauti lapkričio 26 d. vyksiančiuose nemokamuose nuotoliniuose 6 valandų mokymuose „Įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių teisių užtikrinimas baudžiamajame procese“.

Mokymų metu pranešimus skaitys advokatas Liutauras Lukošius, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Miglė Suchankienė, Vilniaus universiteto doc. Dr. Gintautas Sakalauskas bei prof. dr. Ilona Laurinaitytė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyriausioji patarėja Audronė Bedorf, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkai dr. Agnė Limantė, dr. Simonas Nikartas ir dr. Rūta Vaičiūnienė.

Mokymų programą rasite čia.

Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija. Registruotis į mokymus prašome paspaudus čia.

Asmenų, dalyvavusių visame renginyje, prašymu bus išduodami dalyvio pažymėjimai.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: https://lachild.eu.

[:en]

 

We invite you to participate in training and discussion on issues in the criminal process of child protection

The Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences is implementing the EU co-funded project “Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices” (LA CHILD). The Project’s overall objective is to contribute to enhancing protection of procedural rights of children in conflict with the law and to foster coherent implementation of Directive 2016/800 in the EU Member States as regards legal aid to children. The project focuses on the issues and quality of legal aid for children.

The project analyzed the regulation and practice of European countries in providing legal aid to children in criminal proceedings, interviewed experts in the project partner countries Belgium, Albania and Lithuania, prepared guidelines on legal aid for children and an information publication for minors. To acquaint juvenile justice practitioners with the results of the project and the relevant aspects of the legal protection of juveniles in criminal proceedings, we invite you to participate in the free 6-hour long online training „Ensuring the rights of suspected and accused minors in criminal proceedings” that will take place on November 26, 2021 (9.00-15.00 Lithuanian time).

During the training, presentations will be given by lawyer Liutauras Lukošius, judge of the Vilnius City District Court Miglė Suchankienė, academics form Vilnius university doc. dr. Gintautas Sakalauskas and prof. dr. Ilona Laurinaitytė, Chief Adviser of the Office of the Ombudsman for Children Audronė Bedorf, researchers of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences dr. Agnė Limantė, dr. Simon Nikartas and dr. Rūta Vaičiūnienė.

The training program can be found here.

The event is free, but registration is required. Please register for the training by clicking here.

Certificates of attendance will be issued upon request of participants who attended the whole event.

More information about the project can be found at: https://lachild.eu.

[:]