LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Kviečiame dalyvauti LA CHILD apskritojo stalo diskusijoje

[:lt]

2021 m. lapkričio 15–20 d. vyks nemokamų virtualių renginių, skirtų vaikų teisingumui, ciklas. Pasaulinės iniciatyvos „Justice with Children“ (liet. Teisingumas su vaikais) organizuojamas Pasaulinis kongresas (angl. The World Congress) yra skirtas propaguoti vaikų teises ir keistis į praktiką orientuotomis strategijomis, skatinančiomis vienodą požiūrį į visus vaikus taip mažinant diskriminaciją ir siekiant užtikrinti teisingą teisingumo sistemą visiems vaikams.

Pasauliniame kongrese kviečiami dalyvauti politikos formuotojai, akademikai, teisės specialistai, pilietinės visuomenės atstovai, aktyvūs piliečiai ir vaikai. Dalyvaudami Pasauliniame kongrese įgysite žinių apie vaikų teises ir tapsite gyvybingos profesionalų ir aktyvistų bendruomenės dalimi. Šiais metais kongresas nemokamas, dalyviams bus įteikti dalyvavimo pažymėjimai.

Daugiau informacijos rasite čia.

Lapkričio 17 d. 15.00–16.30 val. (Lietuvos laiku) kviečiame dalyvauti viename iš Pasaulinio kongreso renginių – apskritojo stalo diskusijoje „Vaikams palankios teisinės pagalbos pavertimas realybe – projekte „LA Child“ įgytos žinios ir rezultatai“ (angl. Making child-friendly legal aid a reality – learnings and outputs from the LA Child project). Pagrindinis šio renginio tikslas – pristatyti pagrindines Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD) išvadas ir sukurtus įrankius bei priemones, padedančias užtikrinti tinkamą vaikų įtraukimą į teisminį procesą.

Sesija vyks Europos skyriuje, A bloke, dirbtuvėse Nr. 4. Šią sesiją organizuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas kartu su „LA Child“ projekto partneriais iš Belgijos (Defence for Children (DCI-Belgium)) ir Albanijos (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)).

Renginį moderuos Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys Benoit Van Keirsbilck. Pranešimus skaitys pasaulinės nevyriausybinės organizacijos PILnet konsultantė Giulia Patane, advokacijos ir vaikų teisingumo projekto pareigūnė iš „DCI-Belgium“ Eva Gangneux, advokatas Ardian Visha ir Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkė bei „LA Child“ projekto koordinatorė Agnė Limantė.

Išsamią programą rasite čia.

Renginys nemokamas, vyks anglų kalba, nuotoliniu būdu. Maloniai kviečiame registruotis į renginį čia. Informuojame, kad renginio organizatoriai planuoja uždaryti registraciją lapkričio 14 d.

[:en]

 

On November 15-20, 2021, a cycle of free virtual events for children’s justice will take place. The World Congress on justice with children aims to promote children’s rights and to exchange practical guidance strategies to promote equal treatment of children, thus reducing discrimination and ensuring justice for all children.

The World Congress is open to policy makers, academics, legal professionals, civil society representatives, active citizens and children. By taking part in the World Congress you will gain knowledge on children rights, and be part of a vibrant community of professionals and activists. This year, the Congress is Free of charge and participants will receive a certificate of attendance.

You can find more information here.

On 17th November 2021 (14:00 – 15:30 CET) we invite you to participate in one of the events of the World Congress – round table discussion „Making child-friendly legal aid a reality – learnings and outputs from the LA Child project”. This workshop will present the main conclusions and tools developed in the framework of the European project „Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices” LA CHILD, touching on legal aid for children in criminal proceedings.

Session will take place at Europe regional plenary, Block A, Workshop A4. This session is organized by the Law Institute of the Lithuania Centre for Social Sciences with partners from Belgium (Defence for Children (DCI-Belgium)) and Albania (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)).

Session will be moderated by member UN Committee on the Rights of the Child Benoit Van Keirsbilck. Panelists: Consultant at PILnet Giulia Patane, Advocacy officer and Child Justice project officer, DCI Belgium Eva Gangneux, lawyer Adrian Visha, Chief researcher at the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences Agnė Limantė.

You can find agenda here.

The event is free and will take place remotely. You are welcome to register for the event here. Please note that event organizers plan to close the registration on November 14th.

[:]