LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo problemoms ir iššūkiams aptarti

[:lt]

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto (toliau – LSMC TI) tyrėjų komandos atlikto tyrimo „Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros perspektyvos“ (SMEAK) duomenimis, nustatyta, kad Lietuvoje trūksta vieningo institucinio požiūrio į smurtinio elgesio artimoje aplinkoje korekciją, o kartu ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Pastebėta, kad socialinių ir psichologinių paslaugų, keičiant smurtinį elgesį, teikimas vis dar yra sunkiai prieinamas visos Lietuvos mastu. Teikiant socialinio-psichologinio pobūdžio paslaugas artimoje aplinkoje smurtavusiems asmenims, pasigendama nuoseklumo, sistemiškumo ir tęstinumo.

Tyrimo rezultatams apžvelgti organizuojamoje nuotolinėje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje bus išsamiau pristatytos tyrimo metu suformuluotos praktinės rekomendacijos Lietuvos probacijos tarnybai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Taip pat bus išskirtinė galimybė susipažinti su užsienio šalių (JAV, Jungtinės Karalystės, Lenkijos) ir Europos tinklo darbui su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis patirtimis. Renginio pabaigoje įvairių Lietuvos institucijų ir organizacijų atstovai (-ės) aptars apskritojo stalo diskusijos metu išgirstas idėjas.

 

Konferencijos data – 2021 m. lapkričio 30 d.

Renginys vyks lietuvių ir anglų k. su sinchroniniu vertimu į pasirinktą kalbą.

Renginio programa parsiuntimui.

Konferencijos pranešėjų aprašymai.

Maloniai kviečiame registruotis paspaudus šią nuorodą. Nuoroda į renginį bus atsiųsta Jūsų nurodytu el. pašto adresu likus dienai iki konferencijos. Registracija į renginį vykdoma iki 2021 m. lapkričio 28 d. 23.59 val.

Daugiau informacijos el. p. karolina.sinotova@teise.org.

[:en]

 

The research “Changes in Domestic Violent Behaviour: Perspectives for Developing Work with Perpetrators at Institutional and Communal Levels” (SMEAK), conducted by the team of researchers of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences (hereinafter – LCSS LI), has revealed that Lithuania lacks a unified institutional approach towards the domestic violence correction, as well as multi-agency cooperation. It has been found that the provision of social and psychological services, seeking to change the behaviour of perpetrators, is insufficient throughout Lithuania. There is also an absence of coherence, systematic approach and continuity in the provision of socio-psychological services provided to perpetrators.

The international scientific-practical online conference will review in details the results of the project and present practical recommendations for the Lithuanian Probation Service and other interested institutions that were reached in relation to the research. There will also be an unique opportunity to learn about the experience and good practise examples from the foreign speakers (USA, UK, Poland) and the European Network for Perpetrators of Domestic Violence. At the end of the event representatives of various Lithuanian institutions and organizations are invited to join a round-table discussion and share their ideas on this matter.

 

Conference date – November 30th, 2021.

The simultaneous interpreting Lithuanian-English-Lithuanian will be provided during the conference.

Download the event program here.

Speakers BIOS.

You are welcome to register by clicking this link. The day before the conference a link to the event will be sent to the email you have provided. Registration for the event will be open until November 28th, 2021, 11:59 p.m.

For more information email us at karolina.sinotova@teise.org.

[:]