LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Pirmoji tarptautinė konferencija branduolinės teisės klausimais Jungtinėse Tautose

LSMC Teisės instituto mokslininkė Jolanta Apolevič 2022 m. balandžio 25–29 d. Vienoje (Austrija) dalyvavo Jungtinių Tautų Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuotoje Pasaulinėje diskusijoje branduolinės teisės klausimais (ICNL 2022). TATENA tokią tarptautinę konferenciją surengė pirmą kartą (https://conferences.iaea.org/event/257/). Diskusijos apėmė visas branduolinės teisės šakas: branduolinę saugą, saugumą ir civilinę atsakomybę už branduolinę žalą ir tapo unikaliu pasauliniu forumu, skirtu vyriausybių, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų, pramonės, teisės ir draudimo sektorių, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovams aptarti aktualias problemas. Pasauliniu mastu šis įvykis ypač svarbus, atsižvelgiant į branduolinės energijos įtraukimą į energetikos portfelį kovojant su klimato kaitos iššūkiais (remiantis TATENA prognozėmis, atsispindinčiomis jos ataskaitoje, norint iki 2050 m. su energijos gamyba susijusio anglies dvideginio išmetimą sumažinti iki nulio ir suteikti pasauliui galimybę apriboti pasaulinės temperatūros kilimą iki 1,5 °C – pasaulį turi išvysti po 30 naujų reaktorių kasmet iki pat 2050 m. (https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050)). Debatų metu TATENA taip pat pristatė knygą apie tarptautinę branduolinę teisę, kurią išleido tarptautinė leidykla „Springer“.