LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Aistė Leščinskaitė

Aistė Leščinskaitė

Darbo institute pradžia –  nuo 2022-08-01.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Psichologinis smurtas darbe, psichologinis smurtas, diskriminacija, darbo santykiai.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Kita akademinė veikla:

2021-2022. Lektorė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės mokykla, Privatinės teisės institutas.

2021 – dabar. Doktorantė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės mokykla, Privatinės teisės institutas.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos advokatūra.