LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

AMICUS CURIAE INSTITUTAS UŽSIENIO ŠALIŲ IR TARPTAUTINĖJE TEISĖJE: (DIS)KVALIFIKUOJANTYS POŽYMIAI IR GRETIMI INSTITUTAI (72)

Autorius: Petras RAGAUSKAS
Temos kategorija: Teisės teorija, Tarptautinė teisė

Straipsnyje aptariami kai kurie Lietuvoje vis dar menkai žinomo amicus curiae instituto aspektai. Trumpai (šiame etape daugiausia netiesiogiai – pateikiant įvairių pavyzdžių) apibūdinamas šio instituto paplitimas, pristatomi pagrindiniai amicus curiae bruožai užsienio šalių ir tarptautinėje teisėje. Aptariama subjektų, atliekančių šį vaidmenį, įvairovė, analizuojama, kuo amicus curiae skiriasi nuo šalių, byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų, ekspertų ar liudytojų. Trumpai apibūdinamas amicus curiae ir lobistinės veiklos santykis.