LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ IR KITŲ TARPTAUTINIŲ SUSITARIMŲ SUDARYMAS LIETUVOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ TEISĖJE: GEROSIOS PRAKTIKOS BEIEŠKANT (89)

Autorius: Agnė LIMANTĖ
Temos kategorija: Sutarčių teisė

Straipsnyje nagrinėjama tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinių susitarimų samprata bei lyginama jų sudarymo praktika Lietuvoje ir kitose valstybėse. Pagrindinis dėmesys skiriamas skirtingų tarptautinių susitarimų rūšių atskyrimui bei valstybių teisėje įtvirtintam jų sudarymo specifiškumui. Remiantis atliktu lyginamuoju tyrimu bei identifikavus sektinus pavyzdžius, teikiami siūlymai Lietuvos nacionalinės teisės tobulinimui.