LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

NUMATOMO SUTARTIES PAŽEIDIMO DOKTRINA: SAMPRATA, KVALIFIKAVIMO PAGRINDAI IR TEISINIS POVEIKIS (55)

Autorius: Laurynas Didžiulis
Temos kategorija: Sutarčių teisė

Straipsnyje, remiantis praktiniais pavyzdžiais, siekiama parodyti, kad po numatomo sutarties pažeidimo doktrinos šydu slypi itin stipri priemonė kreditoriaus teisių apsaugai užtikrinti. Tačiau šia priemone galima naudotis tik puikiai suvokiant pačią doktriną (priešingu atveju pats kreditorius bus laikomas sutarties pažeidėju) ir tiksliai ją taikant esamai problemai spręsti.