LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

ŽMOGAUS TEISIŲ IR KITŲ KONSTITUCINIŲ VERTYBIŲ DARNINIMO IR „PIRMENYBINIŲ LAISVIŲ“ KONSTITUCINIŲ DOKTRINŲ SANTYKIS (70)

Autorius: Lina BELIŪNIENĖ
Temos kategorija: Konstitucinė teisė

Straipsnyje nagrinėjami konstitucinių nuostatų dviejų aiškinimo doktrinų – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo naudojamos konstitucinių vertybių darninimo ir JAV Aukščiausiojo Teismo 1940–1950 m. naudotos „pirmenybinių laisvių“ doktrinos – taikymo rezultatai. Ieškoma jų bendrybių teisės į informaciją / žodžio laisvės aiškinimo bylų kontekste.