LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

ŽMOGAUS TEISIŲ AR LAISVIŲ ESMĘ PANEIGIANČIŲ ATVEJŲ KONSTATAVIMAS KONSTITUCINĖJE JURISPRUDENCIJOJE IR JŲ ANALIZĖ (65)

Autorius: Lina BELIŪNIENĖ
Temos kategorija: Konstitucinė teisė
, Žmogaus teisės

Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais (kokį teisinį reguliavimą nustatydamas) įstatymų leidėjas pažeidžia žmogaus teisių ir laisvių esmę. Todėl  pirmiausia apibrėžiama, kas yra vadinama žmogaus teisės esme. Galiausiai atskleidžiama žmogaus teisės ar laisvės esmės nepaneigimo samprata ir analizuojami atvejai, kai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, tirdamas konkretaus teisinio reguliavimo konstitucingumą, pripažino esant teisės ar laisvės neigimą.