LTI AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJA

2018 m. lapkričio 13 d. Lietuvos teisės instituto Mokslo tarybos nutarimu Nr. 7T-2 paskirta Akademinės etikos komisija: 

Dr. Simonas NIKARTAS

LTI vyresnysis mokslo darbuotojas

el. p. simonas.nikartas@teise.org