LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Ar korupcija nesužlugdys Lietuvos valstybės?

[:lt]

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos teisės institutas, Teisingumo ministerija ir Seimo Antikorupcijos komisija organizavo konferenciją „Politinė korupcija Lietuvoje: grėsmės politinės sistemos konstitucinei sąrangai“.

Konferencijos dalyvius sveikino Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė, Lietuvos teisės instituto direktorė Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė ir Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius.

Konferencijoje pirmąjį pranešimą skaitęs Lietuvos teisės instituto mokslininkas Petras Ragauskas analizavo klausimą, ar valstybė gali žlugti dėl politinės korupcijos.

Trumpai apžvelgdamas politinės korupcijos istoriją, mokslininkas kėlė klausimus, ar apskritai egzistuoja valstybė ar vyksta tik atskirų asmenų interesų atstovavimas. Toks klausimas buvo keliamas atsižvelgiant į tai, kad šiandien 3 iš 7 pagrindinių Lietuvos partijų yra įtariamos korupcija ir vyksta procesai pavieniams Seimo nariams, o vykdomosios valdžios atstovai ne vienerius metus taip pat skęsta korupcijos skandaluose.

Anot P. Ragausko, korupciją galima laikyti sistemine tada, kai valdžia nebeveikia valstybės naudai, o specialios institucijos nebeturi valios su korupcija kovoti. Mokslininkas Lietuvos situaciją vertina optimistiškai – nors 3 iš 7 Lietuvos pagrindinių partijų įtariamos korupcija, bet korumpuotos partijos ir atskiri politikai sulaukia baudžiamojo persekiojimo. Tačiau, pasak mokslininko, nerimo yra nemažai. 

Kitas konferencijoje dalyvavęs mokslininkas Mindaugas Lankauskas analizavo politinę korupciją ir jos sąsajas su labdaros fondais. Anot pranešėjo, pastaraisiais metais išaiškėjo įvairios schemos, kai pasinaudodami labdaros fondais politikai bando nesilaikyti įstatymuose nustatytų normų, kurios užkerta kelią nesąžiningam politikų finansavimui.

„Abstraktūs įstatymo reikalavimai leidžia balansuoti ant teisėtumo ribos“, – teigė LTI mokslininkas M. Lankauskas savo pranešime.

Jis pateikė keletą nerimą keliančių pavyzdžių. Pavyzdžiui, dalis politikų vardais pasivadinusių labdaros fondų neturėjo savo interneto svetainės, taip pat nebuvo registruoti registre, todėl duomenys apie jų veiklą internete nebuvo prieinami, nors politiko vardo fondams derėtų paisyti aukštesnių skaidrumo reikalavimų.

Konferencijoje taip pat nemažai kalbėta apie politinės korupcijos formas rinkimuose, administracinės ir teisminės praktikos precedentus. Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovai pateikė ne vieną pavyzdį iš keleto pastarųjų rinkimų, kurie iliustravo ne tik rinkėjų balsų pirkimo galimybes, bet ir rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimus, mėginimus gudrauti renkant lėšas ar jas naudojant rinkėjų agitacijai.

Diskusijos metu buvo svarstoma, kaip veiksmingiau taikyti korupcijos prevencijos priemones arba kaip tobulinti teisinį reglamentavimą. Diskusijos dalyviai pateikė pasiūlymus, kurie skatintų politinę atskaitomybę ir skaidrumą, gerintų korupcinio pobūdžio veikų atskleidimą ir greitesnį šias veikas padariusių asmenų nubaudimą, padėtų atskleisti nusikaltimais finansų sistemai valstybei daromą žalą arba užkirstų kelią jai atsirasti.

 

          

[:en]

To commemorate International Anti-Corruption Day, the Central Electoral Commission, the Law Institute of Lithuania, the Ministry of Justice and the Seimas Anti-Corruption Commission organised the “Political Corruption in Lithuania: Threats to the Constitutional Structure of the Political System” conference on 7 December 2017.

The conference participants were welcomed by Central Electoral Commission (CEC) chairperson Laura Matjošaitytė, Law Institute of Lithuania director Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, and Seimas Anti-Corruption Commission chairperson Vitalijus Gailius.

During the conference, the forms of political corruption in elections were discussed, as were precedents of administrative and judicial practice in the areas of application and legal regulation of the fight against corruption. The event participants shared their ideas and explored opportunities to strengthen the anti-corruption environment by developing and implementing joint projects.

During the discussion, the issue of how to more effectively apply anti-corruption measures or how to improve legal regulation was considered. The discussion participants presented proposals that would promote political accountability and transparency, improve the disclosure of acts of corruption and the speed at which those who have committed such acts are punished, and help to disclose the harm done to the state by crimes to the financial system or prevent it from occurring.

[:]