LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Argumentavimas remiantis teisės principais: atkuriamasis ir plėtojamasis būdai

Mokslo studijoje analizuojama teismų argumentavimas remiantis teisės principais. Įžanginėje studijos dalyje trumpai aptariama teisės principų samprata, teisės principo ir normos santykis bei teisės principų paskirtis. Toliau darbe yra nagrinėjami du argumentavimo remiantis teisės principais būdai, autorių įvardinti kaip atkuriamasis bei plėtojamasis, aptariami šių būdų privalumai bei trūkumai bei pateikiamos išvados.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas, Mindaugas Lankauskas
Recenzentai:
prof. dr. (HP) Egidijus Kūris, doc. dr. Ernestas Spruogis