LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMO PAŽEIDIMUS EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO BEI LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOS KONTEKSTE (91)

Autorius: Liudvika MEŠKAUSKAITĖ, Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Žmogaus teisės

Šiame moksliniame straipsnyje gilinamasi į sunkiausius asmens privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimus, kurie užtraukia baudžiamąją atsakomybę.