LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS – ĮMOKOS Į NUKENTĖJUSIŲ NUO NUSIKALTIMŲ ASMENŲ FONDĄ TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS (94)

Autorius: Darius PRANKA, Virginija GELŽINYTĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Šiame straipsnyje analizuojami vienos iš Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų baudžiamojo poveikio priemonių – įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą taikymo ir vykdymo probleminiai klausimai.