LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Bendradarbiaus Lietuvos ir Vengrijos teisės tyrimų institutai

[:lt]

Lietuvos teisės institutas (toliau – LTI) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vengrijos mokslų akademijos Teisės tyrimų institutu.

Bendradarbiavimo susitarime Lietuvos ir Vengrijos mokslininkai susitarė vykdyti bendrą veiklą mokslinių tyrimų srityje, kartu atlikti mokslinių tyrimų projektus, keistis mokslininkais tyrimuose, taip pat vieni kitiems skaityti paskaitas. Vengrijos mokslų akademijos Teisės tyrimų instituto vadovė Fruzsina Gárdos-Orosz ir LTI vadovė susitarė skatinti bendradarbiavimą tyrimų tinkluose Lietuvoje ir Vengrijoje. Tokioms idėjoms pritarė ir Vengrijos instituto darbuotojas Zoltan Szente, kartu viešėjęs Lietuvoje.

Pasirašius susitarimą, LTI direktorė dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė pasveikino kolegas iš Vengrijos ir išreiškė viltį, kad bendradarbiavimo susitarimas įtvirtins užmegztus mokslininkų ryšius ir prisidės prie tarptautinių mokslo projektų plėtros.

Mokslininkų vizitas Lietuvoje iš dalies finansuotas Europos Sąjungos fondų investicijų projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ lėšomis. Sutarčių su Lietuvos mokslų taryba numeriai LINO-PAR-161 ir LINO-PAR-162.

[:en]

The Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) has signed a cooperation agreement with the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences.

Lithuanian and Hungarian researchers agreed to carry out joint actions in the field of scientific research, jointly implement scientific research projects, exchange researchers and deliver lectures to each other. Dr. Fruzsina Gárdos-Orosz, Head of the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, and the Head of LIL agreed to promote cooperation in research networks in Lithuania and Hungary. Prof. dr. Zoltan Szente, working at the Hungarian Institute, who also visited Lithuania, agreed with these ideas.

Having signed the agreement, LIL Director dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė greeted her colleagues from Hungary and expressed a hope that the cooperation agreement would establish researchers’ relationship and contribute to the development of international research projects.

Researchers’ visit to Lithuania has been co-financed with the funds of the European Union structural funds investment project “The internationalisation of Lithuanian research – the development of RDI links (LINO LT)”. Agreements with the Research Council of Lithuania No. LINO-PAR-161 and No. LINO-PAR-162.

[:]