LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos teisės institutas – ES mokslo tyrimų programos kontaktų mugėje

[:lt]

Lapkričio pradžioje Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkė dr. Jolanta Apolevič dalyvavo Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizonto 2020“ teminės srities „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ kontaktų mugėje. Renginys buvo skirtas 2018 m. kvietimams teikti paraiškas, jį kartu su Europos Komisija (EK) organizavo tarptautinis nacionalinių atstovų tinklas „Net4Society“.

Renginio metu EK atstovai pristatė naujausią informaciją apie 2018 m. kvietimus, o paraiškų vertintojai aptarė pagrindines klaidas, kurias daro paraiškas teikiančios institucijos. LTI buvo sudaryta galimybė apsikeisti kontaktais su potencialiais partneriais būsimų kvietimų projektuose.

[:en]

In early November, dr. Jolanta Apolevič, a researcher of the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL), attended the contact fair of the focus area “Inclusive, innovative and reflective societies” of the European Union Framework Programme for Research and Innovation “Horizon 2020”. The event was aimed at the calls for proposals of 2018 and organised by the European Commission (hereinafter – EC) in cooperation with the international network of national contact points “Net4Society”.

During the event, EC representatives presented the latest information about the calls of 2018, and evaluators of proposals discussed major mistakes done by applying institutions. LIL had an opportunity to exchange contacts with potential partners in the projects of future calls for proposals.

[:]