LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

„C.L.A.S.S.4EU“ projekto mokymai Portugalijoje

[:lt]

Tęsiasi Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI) kartu su partneriais įgyvendinamas tarptautinis projektas „Keturios ES mokymų sesijos skirtingų šalių teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams šeimos teisės reguliavimo klausimais“ („C.L.A.S.S.4EU“). Lapkričio 26–27 d. Minjo universitete Bragoje (Portugalija) vyko mokymai advokatams ir socialiniams darbuotojams.

Į šiuos mokymus apie jurisdikciją ir taikytiną teisę tėvų pareigų bylose bei vaikų grobimo bylose iš viso atvyko 25 dalyviai iš keturių šalių (Lietuvos, Vengrijos, Italijos ir Portugalijos). Lietuvai mokymuose atstovavo ir žinių sėmėsi du dalyviai (advokatas ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vyr. specialistė), o be kitų šalių lektorių temas pristatė ir dvi LTI mokslininkės dr. Agnė Limantė ir Ana Pliner. Mokymų metu dalyviai dalijosi patirtimi, pristatė skirtingų jurisdikcijų praktikas, aptarė nemažai pavyzdžių iš mokymuose dalyvaujančių advokatų praktikos.

Kartu su LTI šiuos mokymus organizavo projekto partneriai iš Italijos (Veronos universitetas ir Milano-Bicocca universitetas), Vengrijos (Eötvös Lorand universitetas) ir Portugalijos (Minjo universitetas). Mokymai organizuoti pagal projektą „Keturios ES mokymų sesijos skirtingų šalių teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams šeimos teisės reguliavimo klausimais“ („C.L.A.S.S.4EU“).

[:en]

The international project “4 EU Training Sessions on Family Law Regulations for Cross-border Lawyers and Social Services” (C.L.A.S.S.4EU) implemented by the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) together with partners has been going on. On 26–27 November, training for lawyers and social workers was held in the University of Minho in Braga (Portugal).

The training sessions about jurisdiction and applicable law in parental responsibility cases and child abduction cases were attended by a total of 25 participants from four countries (Lithuania, Hungary, Italy and Portugal). Lithuania was represented by two participants (a lawyer and a chief specialist from the State Child Rights Protection and Adoption Service) who gained new knowledge from training, whereas two LIL researchers, dr. Agnė Limantė and Ana Pliner, presented topics in addition to lecturers from other countries. Training participants shared experience, presented the practices of different jurisdictions, and discussed a lot of examples from the practice of participating lawyers.

In addition to LIL, these training sessions were organised by project partners from Italy (University of Verona and University of Milano-Bicocca), Hungary (Eötvös Lorand University) and Portugal (University of Minho). The training was organised within the framework of the project “4 EU Training Sessions on Family Law Regulations for Cross-border Lawyers and Social Services” (C.L.A.S.S.4EU).

[:]