LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

DIRBANČIŲJŲ NUTEISTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO REGULIAVIMO YPATUMAI IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE (76)

Autorius: Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija:
Bausmių vykdymo teisė

Mokslo straipsnyje analizuojama, kaip Lietuvos Respublikoje reglamentuojami dirbančių nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo klausimai, taip pat aptariamos teisinio reguliavimo šioje srityje tobulinimo galimybės. Straipsnyje aptariama valstybinio socialinio draudimo samprata, nuteistųjų darbo specifika ir skirtumai nuo įprastų darbinių santykių, taip pat galiojančio teisinio reguliavimo atitiktis žmogaus teisėms. Siekiant platesnio požiūrio analizuojama ir užsienio valstybių praktika nagrinėjamoje srityje. Reziumuojant pateikiamos rekomendacijos dėl galimybių plėsti dirbančių nuteistųjų socialines garantijas juos plačiau įtraukiant į valstybinio socialinio draudimo sistemą.