LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ PRIVATIZAVIMAS: UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE (61)

Autorius: Simonas NIKARTAS, Sonata MALIŠAUSKAITĖ-SIMANAITIENĖ, Gintautas SAKALAUSKAS
Temos kategorija: Bausmių vykdymo teisė
, Kriminologija

Straipsnyje analizuojama įkalinimo įstaigų privatizavimo praktika užsienio valstybėse, vertinama tokios praktikos nauda ir trūkumai, aptariamos jos taikymo Lietuvoje galimybės ir perspektyvos. Pirmajame šio straipsnio skyriuje apžvelgiama bendra įkalinimo įstaigų privatizavimo praktika užsienio valstybėse, supažindinama su privatizavimo formomis. Antrajame skyriuje analizuojama daug diskusijų ir prieštaringų vertinimų sukėlusi visiško kalėjimų privatizavimo forma, labiausiai paplitusi Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Didžiojoje Britanijoje. Aptariamas Vokietijoje itin pabrėžiamas visiško įkalinimo įstaigų privatizavimo (ne)konstitucingumo aspektas. Remiantis užsienio autorių moksline literatūra, vertinamas įkalinimo įstaigų privatizavimo tikslų įgyvendinimas šiose valstybėse. Paskutiniame skyriuje, remiantis šiame darbe atlikta užsienio valstybių praktikos analize, siekiama įvertinti privačių įkalinimo įstaigų formavimo Lietuvoje tikslingumą bei galimybes.