LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė

Dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

 

Darbo institute pradžia – nuo 2018-05-24.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė, konstitucinė justicija, žmogaus teisės.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2022), Individual constitutional complaints in Lithuania: an effective remedy to be exhausted before applying to the European Court of Human Rights? Baltic Journal of Law & Politics 15:1 (2022): p. 1-30.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2022), The Role of Constitutional Justice Institutions in the Protection of Vulnerable Groups// Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: Trends and Perspectives / editors: Limantė Agnė, Pūraitė-Andrikienė, Dovilė. Cham: Springer International Publishing. ISBN 978-3-031-06997-0. p. 55-77.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2022), Lietuvoje įtvirtintas konstitucinio skundo institutas kaip žmogaus teisių apsaugos įrankis. Lietuva: Vilniaus universiteto leidykla. 304 p. ISBN 9786090707616. eISBN 9786090707623.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė. Veiksmingo žmogaus teisių apsaugos įrankio link: individualaus konstitucinio skundo modelio pasirinkimas ir šiam institutui tenkantys iššūkiai // Vilnius University Open Series: Kelyje su konstitucija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. p. 317-339.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2022), Protection of vulnerable groups in the jurisprudence of the Constitutional Court of Lithuania // Przegląd prawa konstytucyjnego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISSN 2082- 1212. 2022, no. 3, p. 267-279.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2021), The developments and prospects of the Lithuanian constitutional justice model // Legal developments during 30 years of Lithuanian independence: overview of legal accomplishments and challenges in Lithuania / Redagavo Švedas, Gintaras, Murauskas, Donatas. Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783030547820. eISBN 9783030547837. p. 225-243.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2020), Teisės akto galiojimo sustabdymo institutas Lietuvos konstitucinės justicijos modelyje // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. Łódz: Uniwersytet Łódzki, 2020, t. 93, p. 89-102. ISSN 0208-6069. eISSN 2450-2782.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2020), Teisės aktų konstitucingumo patikros objektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje // Teisė, 2020, t. 116, p. 72-91. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392- 1274. eISSN 2424-6050.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2020), Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai // Teisė, 2020, t. 114, p. 49-70. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. eISSN 2424-6050.

Pūraitė-Andrikienė, D., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. (2020), Valstybės pareiga užtikrinti notarų paslaugų prieinamumą visuomenei ir notarų ekonominį nepriklausomumą ir nešališkumą: galimos priemonės ir jų privalumai bei trūkumai. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2020. 90 p. ISBN 9786094043024.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2019), Konstitucinio Teismo įgaliojimų teikti išvadas objektai ir subjektai: teisinio reguliavimo problemos ir jų sprendimo galimybės. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. 80 p. eISBN 9789986704621.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2019), Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo // Teisė, 2019, t. 111, p. 92-111. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. eISSN 2424-6050.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2019), Konstitucinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu // Teisė, 2019, t. 112, p. 70-90. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. eISSN 2424-6050.

Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2019), The Legal Force of Conclusions by the Lithuanian Constitutional Court and the issue of their (non-)finality: Has the Time Come to Amend the Constitution? // Review of Central and East European Law (RCEEL): Brill, 2019, 44, 2, p. 232-268. ISSN 0925-9880. eISSN 1573-0352.

 

Projektinė mokslo veikla:

2022, „1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui paminėti skirti moksliniai tyrimai“. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto vidinė dotacija moksliniams tyrimams. Projekto vykdytoja.

2020-2022, Podoktorantūros stažuočių projektas „Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: naujasis konstitucinis institutas kaip efektyvus žmogaus teisių ir laisvių apsaugos įrankis“ Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba. Podoktorantūros stažuotoja (vykdytoja).

2021-2022, Tarptautinis mokslinis projektas „Judicial Constraints on Legislatures in Europe 1990–2020“ (JUDICON-EU), finansuoja Vengrijos Nacionalinis viešosios tarnybos universitetas. Projekto dalyvė (vykdytoja), šalies ekspertė.

2020-2021, Studentų mokslinės kompetencijos ugdymas sveikatos teisėje, analizuojant pacientų patirtos žalos kompensavimo teisinius klausimus. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. DOTSUT-591. Projekto vadovė.

 

Užsakomieji tyrimai:

2019-2020, Valstybės pareiga užtikrinti notaro paslaugų prieinamumą visuomenei ir notaro ekonominį nepriklausomumą ir nešališkumą: galimos priemonės ir jų privalumai bei trūkumai, Notarų rūmų užsakymu vykdytas projektas. Kartu su bendraautore išleista mokslo studija.

 

Kita akademinė veikla:

2018–2022, Asistentė dr. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas,Viešosios teisės katedra. Kursų “Konstitucinė teisė”, “Europos sąjungos teisės pagrindai” dėstymas.

2013–2017, Doktorantė. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės katedra.

 

Konferencijų organizavimas:

2022, Vilnius, Lietuva. Tarptautinės konferencijos „The 30th Anniversary of the 1992 Lithuanian Constitution and Constitutional Challenges in the 21st Century“, 2022-10-24. Bendra-organizatorė nuo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, D. Pūraitė-Andrikienė “The Role of Constitutional Justice Institutions in the Protection of Vulnerable Groups”. Tarptautinė konferencija „Teisinė pažeidžiamų grupių apsauga: tendencijos ir perspektyvos“, 2022 11 25.

2022, D. Pūraitė-Andrikienė “Lithuanian Constitutional Court as an institution of Human Rights Protection”. Tarptautinė konferencija „The 30th Anniversary of the 1992 Lithuanian Constitution and Constitutional Challenges in the 21st Century“, 2022 10 24.

2021, D. Pūraitė-Andrikienė “The Lithuanian Constitutional Court: a strong guardian of the Constitution that has gradually consolidated its position in the State”. Tarptautinio projekto „Judicial constraints on legislatures in Europe 1990-2020 (JUDICONEU-EU)“ dalyvių susitikimas. Budapeštas, 2021-11-19.

2021, D. Pūraitė-Andrikienė. „The Role of Constitutional Justice Institutions in the Protection of Vulnerable Groups in the Baltic States“. Tarptautinė konferencija „Protection of Vulnerable Groups: Today and Beyond“. Lisabona, 2021-10-28.

2021, D. Pūraitė-Andrikienė. „Individual constitutional complaints in Lithuania: an effective remedy to be exhausted before applying to the European Court of Human Rights“. Tarptautinė virtuali konferencija „Effectiveness of fundametal rights protection systems“, 2021-09-24.

2019, D. Pūraitė-Andrikienė; A. Juškevičiūtė-Vilienė. „Govtech praktika Europoje: rizikos ir galimybės“. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto konferencijoje „Govtech: kas? kaip? kodėl?“. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2019-12-04.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narė.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2022, D. Pūraitė-Andrikienė, Konstitucinis Teismas kaip žmogaus teisių apsaugos institucija. Komentaras Teise.pro, 2022-12-02.

2022, D. Pūraitė-Andrikienė. Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: pirmųjų metų patirtis ir iššūkiai. Komentaras Teise.pro, 2022-05-17.

2022, D. Pūraitė-Andrikienė. Rekomendacijos potencialiems pareiškėjams ir advokatams dėl veiksmingesnio naudojimosi individualaus konstitucinio skundo institutu, vu.lt, 2022.

2019, D. Pūraitė-Andrikienė, A. Juškevičiūtė-Vilienė. GovTech: Europos Sąjungos valstybių tendencijos, iššūkiai ir jų sprendimo galimybės. Straipsnis Teise.pro, 2019-11-26.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2021, Vilniaus universiteto Rektoriaus geriausio dėstytojo Teisės fakultete premija.