LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Jolanta Apolevič

Dr. Jolanta Apolewicz

 

Darbo institute pradžia – nuo 2018-09-11.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Tarptautinė viešoji teisė, žmogaus teisės, tarptautinė aplinkos apsaugos teisė, tarptautinė branduolinė teisė.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Apolevič J., Kuzborska-Pacha E. (2022), Legal protection of national minorities in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: Current issues. European Union and its Neighbours in a Globalized World, Vol. 8, Agnė Limantė, Dovilė Pūraitė-Andrikienė (Eds): Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland, Springer, p. 329-368, ISBN 978-3-031-06997-0, ISBN 978-3-031-06998-7 (el. knyga).

Apolevič J., Limantė A., Vaičiūnienė R. (2022), Child-Friendly Legal Aid and Individual Assessment of Children in Conflict with the Law: Building the Basis for Effective Participation. International journal of environmental research and public health: A Further Look at Risk Behaviors in Adolescents: An Update on Assessment Instruments, Explanation Models, and Interventions Focused on Individual and Environmental Risk/Protective Factors, MDPI, Vol. 19, p. 1-17, ISSN 1660-4601, eISSN 1660-460, doi: 10.3390/ijerph19010017.

Apolevič J. (2021), Implementation of the Sustainable Development Principle in Nuclear Law. International law from a Baltic perspective, ed. Ineta Ziemele, Brill Publishing House, Leiden: Brill Nijhoff, p. 219-257, ISBN 9789004433144. eISBN 9789004433151.

Apolevič J., Vaičiūnienė R., Nikartas S., Povilaitytė V., Dodig Hundri D., Ricijaš N. et al. (2020), Įtariamųjų ir kaltinamųjų vaikų individualus vertinimas: įžvalgos formuojant gerąją praktiką Direktyvos (ES) 2016/800 kontekste, Ed. Vaičiūnienė R. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas; Žara, 217 p. ISBN 9789986343714.

 

Projektinė mokslo veikla:

2020-2021, Mokslo darbuotoja ES JUSTICE programos finansuojamame projekte „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD), kuri igyvendino Teisės institutas (projekto lyderis), Defence for Children (DCI-Belgium) ir Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP, Albania). Biudžetas: 327.281,97 Eur.

2019-2021, Mokslo darbuotoja ES JUSTICE programos finansuojamame projekte „Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD), kuri įgyvendino Teisės institutas (projekto lyderis), Zagrebo universiteto Švietimo ir reabilitacijos mokslų fakultetas (Kroatija), Tesalonikų Aristotelio universitetas (Graikija), „HFC Hope for Children“ politikos centras (Kipras), IAYFJM Tarptautinė jaunimo ir šeimos teisėjų ir magistratų asociacija (Belgija) bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Biudžetas: 243.688,96 Eur.

2017-2019, ES JUSTICE programos finansuojamo projekto „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ (QUAL AID) koordinatorė. Projektą įgyvendino Teisės institutas (projekto lyderis), Frankfurto prie Maino J. W. Goethe’s universitetas, Nyderlandų teisinės pagalbos valdyba, Lietuvos advokatūra, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Biudžetas: 202 410,85 Eur.

 

Kita akademinė veikla:

2005–2023, Asistentė, lektorė, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės katedra. Tarptautinės viešosios teisės, žmogaus teisių teisės, EBTT praktikos kursų dėstymas.

2008–2014, Doktorantė. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės katedra. Seminarų vedimas, vadovavimas kursiniams ir magistro darbų recenzavimas.

 

Konferencijų organizavimas:

2022-11-25, Vilnius, Lietuva, tarptautinė konferencija „Teisinė pažeidžiamų grupių apsauga: tendencijos ir perspektyvos“. Pagrindinė organizatorė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas.

2021-11-17, Pasaulinės iniciatyvos „Justice with Children“ (liet. Teisingumas su vaikais) organizuojamo Pasaulinio kongreso (angl. The World Congress) segmento (apskritojo stalo diskusijos) „Vaikams palankios teisinės pagalbos pavertimas realybe – projekte „LA Child“ įgytos žinios ir rezultatai“ (angl. Making child-friendly legal aid a reality – learnings and outputs from the LA Child project) organizatorė.

2021-02-11, Vilnius, Lietuva, tarptautinė konferencija „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“. Pagrindinė organizatorė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas.

2020-06-30, Vilnius, Lietuva, projekto „Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD) baigiamoji tarptautinė konferencija. Pagrindinė organizatorė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas.

2019-12-05, Zagrebas, Kroatija, tarptautinių mokymų „Individualaus vertinimo įgyvendinimas – iššūkiai, tarptautinės perspektyvos ir geros praktikos pavyzdžiai“ organizatorė nuo Lietuvos teisės instituto.

2019-06-27, Vilnius, Lietuva, tarptautinė konferencija „Pasitinkant direktyvą 2016/1919: nauja teisinės pagalbos era.“ Pagrindinė organizatorė, Lietuvos Teisės institutas.

2018-12-05, Vilnius, Lietuva, mokslinė-praktinė konferencija „Korupcija ir žiniasklaida“. Pagrindinė organizatorė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, Legal protection of national minorities in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: Current issues. Tarptautinė konferencija Lietuvos teisės instituto trisdešimtmečiui paminėti, Vilnius, Lithuania, 2022-11-25.

 

Akademinės išvykos:

2010 07 01 – 2011 10 01, Mokslinė stažuotė Pace Law School, JAV, Niujorkas (Fulbright programa). Vadovas: prof. dr. Richard Ottinger.

2010 12 09 – 2011 12 20, Mokslinė stažuotė Euratom organizacijoje (Liuksemburgas) ir DG Environment (Belgija). Vadovas: dr. Wolfgang Kilb.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2021, Limantė, Agnė; Nikartas, Simonas; Vaičiūnienė, Rūta; Apolevič, Jolanta. Žinok savo teises. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2010, Fulbright stipendija.