LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė

Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė

Mokslo darbuotoja,
EU-FamPro projekto
mokslo darbuotoja

 

Darbo institute pradžia – nuo 2002-09-12.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Viešoji teisė ir politika, šeimos teisė, ES šeimos teisė, konstitucinė teisė, administracinė teisė, finansų teisė, korupcijos prevencija.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Limantė, A. (autorius, redaktorius), Tereškinas, A., Pūraitė-Andrikienė, D. (autorius, redaktorius), Kudinavičiūtė-Michailovienė, I., Uusen-Nacke, T., Mačernytė Panomariovienė, I., Erikson, M., Wrocławska, T., Ambrazevičiūtė, K., Bitinas, A., Beliūnienė, L., Uscila, R., Juodkaitė, D., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E., Nikartas, S., Jarutienė, L., Michailovič, I., Justickaja, S., Vaičiūnienė, R., Banach-Gutierrez, J. B., Leonaitė, E., Markina, A., Pall, K., Lankauskas, M., Gutauskas, A., Kuzborska-Pacha, E., Apolevič, J., Balodis, R., Kārkliņa, A., Rodiņa, A. (2022), Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Trends and Perspectives / Redagavo Agnė Limantė ir Dovilė Pūraitė-Andrikienė (European Union and its Neighbours in a Globalized World, 8). Cham: Springer Cham. doi:10.1007/978-3-031-06998-7

Limantė, A. (autorius, redaktorius), Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E., González, M. J. C., Mercedes Soto, M., Kunda, I., Pogorelčnik Vogrinc, N. (autorius, redaktorius), Kramberger Škerl, J., Tičić, M., Viterbo, F. G., Garetto, R., Dougan, F., Winkler, S., Ruggeri, L. (autorius, redaktorius), Giobbi, M., Deplano, S., Hlača, N. (2022), The EU Regulations on Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships / Redagavo Lucia Ruggeri, Agnė Limantė, Neža Pogorelčnik Vogrinc. Cambridge – Antwerp – Chicago: Intersentia.

Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. ir Ragauskas, P. (2021), Korupcija privačiame sektoriuje. Vilnius: Lietuvos teisės institutas.

Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. ir Pūraitė-Andrikienė, D. (2020), Valstybės pareiga užtikrinti notarų paslaugų prieinamumą visuomenei ir notarų ekonominį nepriklausomumą ir nešališkumą: galimos priemonės ir jų privalumai bei trūkumai. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai.

Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. (2019), Dovanos ir kyšio santykis: antropologinės implikacijos teisės sistemai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas.

Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. ir Ragauskas, P. (2018), Atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinis reguliavimas. Vilnius: Lietuvos teisės institutas.

 

Projektinė mokslo veikla:

2021-2023, Tyrėja LMT finansuojamame projekte „Government Use of Facial Recognition Technologies: Legal Challenges and Possible Solutions” (VeidAI).

2021-2023, Tyrėja ES kofinansuojamame projekte: “E-training on EU Family Property regimes” (EU-FamPro). Projekto valstybės: IT, LT, ES, HR, SL.

2019, Europos Parlamento rinkimams skirto projekto EuandI vykdytoja (European University Institute, Florencija, Italija).

2015-2017, Tyrėja ES kofinansuojamame projekte: EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East. Projekto valstybės: IT, LT, ES, HR.

2013-2014, Tarptautinės nepilnamečių justicijos observatorijos (Intenational Juvenile Justice Observatory, IJJO) projekto Jaunų pažeidėjų sulaikymo alternatyvos – intensyvių ir kardomųjų globos programų kūrimas (JUST/2011/DAP/AG/3054) dalyvė.

2009, Europos Parlamento rinkimams skirto ES projekto EU Profiler vykdytoja (2009) (Roman Schuman Centre for Advanced Studies (European University Institute)). Projektas laimėjo World e–Democracy Forum Award 2009.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, Pranešėja tarptautiniame seminare “Practical Challenges in the Application of the Twin Regulations”. Almeria (Spain) 19 rugsėjo 2022. Pranešimas: “Why some EU Member States did not join the Twin Regulations?”.

2022, Pranešėja ir moderatorė tarptautinėje konferencijoje “Facial Recognition in the Modern State”. Nuotoliniu būdu, 15 rugsėjo 2022. Pranešimas: “FRT Regulation in Eastern Europe: A Case Study of Lithuania”.

2022, Pranešėja tarptautinėje konferencijoje “Sense and Sensibility in Cross-Border Cases: Couples’ Property”. Opatija (Croatia)/nuotoliniu būdu, 30 birželio 2022. Pranešimas: “The Twin Regulations: A Thorny Road to Their Adoption”.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

2011 – dabar, Jungtinių Tautų kovos su korupcija konvencijos tarptautinės peržiūros grupės narė: dalyvavimas pirmajame ir antrajame vertinimo etapuose. Ispanijos vertinimas (2011,  ispanų k.), Armėnijos vertinimas (2013), Maršalo salų vertinimas (2018-2019, dar nepublikuota).

2019, Pasaulio banko iniciatyvos Benchmarking Infrastructure 2020 nacionalinė ekspertė.

2014-2017, Europos Tarybos Europos teisinio bendradarbiavimo komiteto (CDCJ) darbo grupės dėl teisinio instrumento lobistinės veiklos reguliavimui sukūrimo narė.

2016, GRECO (Group of States Against Corruption) 5 vertinimo etapo („Korupcijos prevencija ir integralumo skatinimas centrinėse vykdomosios valdžios institucijose teisėsaugos įstaigose“) parengiamosios darbo grupės narė.

2014, Nacionalinė ekspertė projekte Environmental Democracy Index. World Resources Institute.

2010, Pasaulio banko iniciatyvos Public Accountability Mechanisms 2010 nacionalinė ekspertė.