LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Dvidešimt septyni aukšto lygio ekspertai iš visos Europos dalyvauja konferencijoje apie teisinę pagalbą

[:lt]

Dvidešimt septyni aukšto lygio ekspertai iš visos Europos dalyvauja konferencijoje „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms šalims“, kuri prasidėjo lapkričio 22 dieną Vilniuje. Šią konferenciją organizuoja Lietuvos teisės institutas, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Lietuvos advokatūra, Frankfurto J. W. Goethe’s universitetas (Vokietija) ir Nyderlandų teisinės pagalbos valdyba.

Savo žiniomis ir patirtimi konferencijoje trečiadienį dalijosi įvairūs ekspertai, sveikinimo žodį tarė ir gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino Lietuvos teisingumo ministrė Milda Vainiutė. Lietuvos advokatų tarybos pirmininko Igno Vėgėlės perduotame sveikinime konferencijos dalyviams atkreipiamas dėmesys į galimybes didinti teisinės pagalbos kokybę. Anot jo, geresnių rezultatų galima pasiekti mažinant biurokratines procedūras ir plačiau taikant informacines technologijas.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja dr. Danutė Jočienė savo pranešime atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvoje teisinės pagalbos institutas veikia gana gerai, tačiau kartais visgi gali būti keliama klausimų specifinėse srityse – tiek dėl slaptos informacijos naudojimo teismo bylose, tiek dėl neįgalių asmenų atstovavimo, tiek kitais atvejais.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius dr. Augustinas Normantas savo pranešime atkreipė dėmesį į ombudsmeno institucijos gaunamus skundus, kuriuose taip pat ryškėja tobulintinos sritys. Be to, Seimo kontrolierius pastebėjo, kad nemaža dalis į Seimo kontrolierius besikreipiančių asmenų skunduose nurodo ne tik jiems rūpimą problemą, bet ir prašo patarimo, kur jiems kreiptis, kad galėtų apginti savo galimai pažeistas teises, nes neturi lėšų samdyti advokato. Tai liudija, kad pareiškėjai neretai neturi pakankamai informacijos apie galimybes pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba.

Belgijoje praktikuojanti advokatė konferencijos dalyviams išsamiai pristatė teisę į teisinę pagalbą reguliuojančius tarptautinius ir ES instrumentus. Jos mintis, detaliai aptardama su teisine pagalba susijusias ES direktyvas bei jų rengimo aplinkybes, tęsė Europos Komisijos atstovė. Dr. Anželika Banevičienė, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė, detaliai apžvelgė įvairius teisinės pagalbos organizavimo ir administravimo modelius. Apie Austrijos patirtį įžvalgomis dalijosi Austrijos profesorius ir advokatas.

Ketvirtadienį konferencija tęsiasi diskusijomis apie teisinės pagalbos organizavimo modelius, pristatant geriausią Europos šalių praktiką. Savo įžvalgomis dalijasi teisinę pagalbą teikiantys advokatai ir institucijų, atsakingų už teisinės pagalbos sistemos administravimą, atstovai bei politikos formuotojai.

Ši konferencija organizuojama įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ (JUST/2015/ACTION GRANTS). Projekto koordinatorius – Lietuvos teisės institutas. Projekto partneriai: Frankfurto prie Maino J. W. Goethe’s universitetas, Nyderlandų teisinės pagalbos valdyba, Lietuvos advokatūra, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

[:]