LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

ENERGINIO EFEKTYVUMO TEISINIS REGULIAVIMAS IR TAIKYMO YPATUMAI (92)

Autorius: Kristina BERNOTAITĖ
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė

Straipsnyje analizuojamos energinio vartojimo efektyvumo teisinio reguliavimo normos ir iš jų kylančios nacionalinės iniciatyvos, gilinamasi į šių normų įgyvendinimo ginčijamus ir diskutuojamus Lietuvoje klausimus, išskiriant teisinio reguliavimo problematiką, susijusią su viešųjų pastatų energiniu efektyvumu, svarstomi galimi atsakymai remiantis kitų valstybių teisėkūros ir regionines praktikos pavyzdžiais.