LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO VAIDMUO PLĖTOJANT ABIPUSIO PRIPAŽINIMO PRINCIPĄ: BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS PERSPEKTYVA (93)

Autorius: Justina DEŠRIŪTĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Europos Sąjungos Teisė

Straipsnyje analizuojama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pozicija sprendimuose, susijusiuose su abipusio pripažinimo principo taikymu Europos Sąjungos valstybėms narėms bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose.