LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Gyventojų dalyvavimas užtikrinant saugumą bendruomenėse: kriminologinės ir teisinės prielaidos

Monografija parengta disertacijos „Bendruomenių dalyvavimas nusikaltimų prevencijoje“ pagrindu. Monografijoje pateikiami atnaujinti disertacijos tyrimo duomenys, parengtas naujas skyrius apie gyventojų dalyvavimo, užtikrinant bendruomenių saugumą, teisinį reguliavimą. Naujais duomenimis, įžvalgomis papildytos ir kitos monografijos dalys.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Simonas Nikartas
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, doc. dr. Artūras Petkus, dr. Eglė Vileikienė