LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir paplitimas tam tikrose srityse

Nors tarptautiniai, supranacionaliniai ir Lietuvos nacionaliniai teisės aktai oficialiai įvardija, o socialinių mokslų atstovai ir politikos bei visuomenės veikėjai kalba apie korupciją privačiame sektoriuje, neturime ne tik bendro sutarimo, kas tai yra, bet ir aiškumo, ką šiam reiškiniui derėtų priskirti.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Petras Ragauskas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Evelina Agota Vitkutė
Recenzentai:
prof. dr. Aleksandras Dobryninas, dr. Skirmantas Bikelis, dr. Eglė Mauricė