LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Įkalinimo įstaigų atstovams – apie resocializaciją

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkai kartu su Teisingumo ministerija balandžio 30 d. organizavo diskusiją „Resocializacijos procesas Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje“. Jos metu Kalėjimų departamento bei įkalinimo įstaigų atstovams buvo pristatyti mokslininkų atlikti tyrimai.

Teisingumo ministerijos Kolegijų salėje diskusijos dalyviams buvo pristatytas mokslo tyrimas „Socialinės reabilitacijos priemonių taikymo laisvės atėmimo vietose analizė: esamos praktikos tobulinimo perspektyvos“. Viena iš tyrimo autorių, LTI mokslininkė dr. Rūta Vaičiūnienė papasakojo apie socialinės reabilitacijos įgyvendinimui palankios atmosferos kūrimą – darbuotojų motyvavimą, kvalifikaciją ir palaikymą. Kitas tyrimo bendraautoris dr. Vaidas Viršilas kalbėjo apie socialinės reabilitacijos planavimą ir priemones – rizikos vertinimą, kalinčiųjų motyvaciją, aprobuotas ir neaprobuotas programas.

Doc. dr. Gintautas Sakalauskas pristatė tyrimą „Kalinimo sąlygos, kalinių resocializacijos prielaidos ir galimybės Lietuvoje“. Tyrimas paremtas kiekybine laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų apklausa, jos metu apklausta apie 900 nuteistųjų, bausmę atliekančių dešimtyje skirtingų Lietuvos įkalinimo įstaigų bei sektorių, apie 700 anketų atrinkta tolesnei analizei. G. Sakalauskas akcentavo tyrime paliečiamus bendrosios prevencijos, santykių su įstaigų darbuotojais, nuteistųjų savijautos klausimus, pabrėžė nuteistųjų integracijos, kalinimo sąlygų normalizavimo, įkalinimo atvėrimo svarbą.

[:]