LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Metafora ir ironija kriminologijoje

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkė dr. Dalia Gedzevičienė prestižiniame tarptautiniame leidinyje publikavo mokslo straipsnį „Metafora ir ironija Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse“.

Šiame straipsnyje mokslininkė inventorizavo ir aprašė 2001–2015 m. trijuose Lietuvos interneto dienraščiuose (delfi.lt, lrytas.lt ir kaunodiena.lt) pavartotus metaforinius ir ironiškus pasakymus, kurių tikslo sritis – nusikaltęs asmuo, jo įvykdytas nusikaltimas ir nusikalstamumas. Iš metaforinių pasakymų rekonstruotos tokios vyraujančios konceptualiosios paradigmos – Nusikaltęs asmuo yra Ne žmogus (žvėris, monstras ir pan.) ir Nusikaltęs asmuo yra Specifinė su gyvybės atėmimu susijusi profesija (budelis, skerdikas ir pan.). Ironiškaisiais pasakymais (erelis, gaidelis ir pan.) nagrinėtuose tekstuose dažniausiai įvardijami kelių eismo pažeidėjai.

Anot mokslininkės, tirti viešojoje erdvėje dažnai vartojamus pasakymus svarbu dėl to, kad kalba ne tik atspindi pasaulėžiūrą, bet ir atvirkščiai – mūsų požiūris į tam tikrus dalykus priklauso nuo to, kaip mes apie juos kalbame. Taigi, nagrinėjamos metaforos ir ironijos nėra vien tik vaizdingi ar šmaikštūs posakiai. Tuo pat metu jie atlieka ir socialines funkcijas – išreiškia neigiamą emocinį vertinimą, teksto autorius su numanoma skaitytojų auditorija atsiriboja nuo vadinamojo kriminalinio pasaulio ir konstatuoja nusikaltusį asmenį priklausant kitai ir kitokiai kategorijai nei mes. Tiek metaforiniai scenarijai, realizuoti šiuose tekstuose, tiek ironiškais pasakymais kuriama pašaipos atmosfera netiesiogiai (figūratyviniu lygmeniu) dažniausiai siūlo vienintelį sprendimą – tokių ne(visai)žmogiškų, pavojingų ir bejausmių būtybių izoliaciją nuo žmonių bendruomenės.

Tiriamoji straipsnio medžiaga atskleidė, jog Lietuvoje kriminalinės naujienos dažnai peržengia neutralaus informacinio pranešimo ribas ir priartėja prie detektyvo žanro. Siekiant auditorijos dėmesio, pasitelkus vaizdingas retorines priemones aprašoma situacija emocingai vertinama, bauginama ir netgi metaforiškai sufleruojama, kokios bausmės nusipelnė žvėris, pabaisa, išgama, monstras ar budelis.

Visą publikacijos tekstą galima rasti čia: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325418796567

[:]