LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Mokslininkai: komunizmo paminklų draudimai gali riboti saviraiškos laisvę

[:lt]

Bandymai atskiru įstatymu drausti propaguoti komunizmą ar kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose gali būti pertekliniai, teigia mokslininkai.

Lietuvos teisės instituto (LTI) tyrėjai Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui pateikė nuomonę dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama uždrausti propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose.

Mokslininkai savo išvadoje paaiškino, kad įstatymo projekte siūlomo teisinio reguliavimo pagrįstumas gali kelti abejonių Europos žmogaus teisių konvencijos ir ją aiškinančios Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudencijos kontekste. Anot pateiktos išvados, bandymas įstatymu apriboti viešojo naudojimo objektų pavadinimus gali būti nesuderinamas su Konvencijos 10 straipsnyje įtvirtinta saviraiškos laisve.

LTI tyrėjai cituoja keletą EŽTT sprendimų, kuriuose atkreipia dėmesį į kelis aspektus. Pagal EŽTT, siekiant nustatyti, ar yra pagrindas riboti saviraiškos laisvę demokratinėje visuomenėje, būtina įvertinti, ar teisės suvaržymas atitinka primygtinį socialinį poreikį (angl. pressing social need). Proporcingas balansas suprantamas taip, kad atitinkamos teisės apribojimas turi būti tik toks, kiek tai yra būtina, o taikomos priemonės turi būti adekvačios siektinam tikslui.

„Taigi minėtų EŽTT jurisprudencijos nuostatų kontekste gali kilti tam tikrų abejonių, ar įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodytos istorinės aplinkybės yra pakankamas pagrindas  projektu siūlomu įtvirtinti teisiniu reguliavimu riboti saviraiškos laisvę demokratinėje visuomenėje“, – savo Seimo komitetui pateiktoje išvadoje rašo LTI mokslininkai. Anot jų, tokiame kontekste projektu siūlomas įtvirtinti teisinis reguliavimas gali būti perteklinis.

Kaip žinoma, Seime svarstomu teisės aktu siūloma nustatyti, kad paminklai, gatvių ar viešųjų erdvių pavadinimai, švietimo įstaigų pavadinimai, kiti viešojo naudojimo objektai (pavyzdžiui, literatūrinės premijos) negali įamžinti asmenų, organizacijų, įvykių ir datų, simbolizuojančių komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką, ar kitu būdu tokios santvarkos propaguoti.

Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad Lietuvoje vis dar yra paminklų, atminimo lentų, gatvių pavadinimų, švietimo įstaigų pavadinimų, kurių pavadinimas arba turinys sietinas su komunizmu ir kitomis totalitarinėmis ideologijomis, o tokie su ideologiniu pėdsaku susiję objektai primena apie sovietinės okupacijos laikotarpį, neretai skatina sovietinę nostalgiją.

Poreikį priimti įstatymą, draudžiantį viešojo naudojimo objektus, kurių pavadinimas arba turinys sietinas su komunizmu ir kitomis totalitarinėmis ideologijomis, Projekto rengėjai grindžia siekiu užkirsti kelią komunizmo arba kitos totalitarinės ideologijos ar santvarkos propagavimui.

Visas atsakymo Seimo komitetui tekstas spausdinamas LTI leidinio „Teisės e-aktualijos“ 2019 metų 1 numeryje.

[:]