LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Kalėjimų subkultūra. Kaip ji keičiasi?

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkė Rūta Vaičiūnienė kartu su kolega Artūru Tereškinu tarptautiniame žurnale „East European Politics and Societies and Cultures” paskelbė mokslinį straipsnį „Transformacijos kalėjimų subkultūroje ir prisitaikymas prie įkalinimo posovietinėse lietuvių kalinimo įstaigose“.

Leidyklos „Sage“ leidžiamo žurnalo straipsnyje mokslininkai apžvelgė Lietuvos kalėjimų subkultūrą. Jame rašoma, kad Lietuvos, kaip ir kitų posovietinių šalių, įkalinimo įstaigoms būdinga kolektyvinio kalinimo forma sudaro palankias sąlygas menkai ribotiems nuteistųjų tarpusavio santykiams ir kalėjimo subkultūros apraiškoms.

Šio straipsnio tikslas – konceptualizuoti Lietuvos įkalinimo įstaigose kalinčių socialinio gyvenimo bei tarpusavio santykių pagrindu esančios subkultūros dinamiką. Straipsnyje remiamasi pusiau struktūruotais interviu, atliktais su įkalintais asmenimis bei įstaigų darbuotojais, taip pat tyrime dalyvavusių nuteistųjų bylomis.

Atlikta analizė rodo, kad subkultūros reikšmės mažėjimą nulėmė struktūriniai pokyčiai – įstaigų administracijos ir darbuotojų įtakos bei nuteistųjų kontrolės stiprėjimas, nuteistųjų diferenciacija ir tarpusavio kontaktų ribojimas, nuteistųjų motyvavimo, reabilitacijos, lygtinio paleidimo programos ir reformos.

Subkultūros pokyčius lemia ir finansinės nuteistųjų padėties įtaka koreguojant hierarchinę struktūrą ar tarpusavio santykius. Tačiau nepaisant šių procesų subkultūra išlieka socialinio gyvenimo pagrindu, sąlygojančiu kasdieninius nuteistųjų sprendimus bei prisitaikymo prie kalėjimo aplinkos mechanizmus.

Straipsnyje pabrėžiama, kad reformuojant posovietines įkalinimo įstaigas svarbus palaipsninis perėjimas prie kamerų tipo įstaigų išlaikant kai kuriuos kolektyvinio kalinimo elementus.

Besidomintys šia tema, publikaciją gali rasti čia:
http://journals.sagepub.com/toc/EEP/current

 

[:]