LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

KORUPCIJOS RAIŠKA IR NESKAIDRUMAS LIETUVOS ŽINIASKLAIDOJE (96)

Autorius: Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Mokslo straipsnio objektas – korupcijos raiška ir neskaidrumas Lietuvos žiniasklaidoje. Pirmojoje straipsnio dalyje bendrai aptariamas korupcijos žiniasklaidoje fenomenas, jam būdingi bruožai, raiškos formos ir būdai įvairiose valstybėse, analizuojami gerosios praktikos pavyzdžiai kovojant su korupcija šioje srityje. Antrojoje straipsnio dalyje korupcijos raiška bei neskaidrumas nagrinėjami analizuojant konkretų Lietuvos atvejį. Atlikus teisinės bazės analizę, taip pat remiantis kokybinių interviu su ekspertais rezultatais, pateikiami pasiūlymai dėl galimų korupcijos prevencijos žiniasklaidos srityje priemonių.