LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS DUOMENŲ PANAUDOJIMO BAUDŽIAMAJAME PROCESE PROBLEMOS (98)

Autorius: Artūras PANOMARIOVAS, Tomas RUDZKIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje, taikant dokumentų analizės metodą, buvo nagrinėtos žvalgybos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese 2015 m. paplitimo tendencijos.