LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS INFORMACIJOS SAMPRATA BEI JOS INTERPRETAVIMO PROBLEMOS (96)

Autorius: Petras TARASEVIČIUS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojama kriminalinės žvalgybos informacijos teorinė problematika. Siekiama argumentuotai atskleisti probleminius kriminalinės žvalgybos informacijos sampratos aspektus. Keliamos kriminalinės žvalgybos, žvalgybos informacijos sąvokų skirtingo interpretavimo žvalgybos doktrinoje ir jų atitikties pavyzdinei Europos žvalgybos koncepcijai problemos. Straipsnyje daroma išvada, kad pavyzdinė Europos kriminalinės žvalgybos koncepcija bei tam tikri šios veiklos organizavimo principai skiriasi nuo šios veiklos organizavimo ir koncepcijos Lietuvoje, o tai yra svarbus aspektas, į kurį turi būti atsižvelgiama formuojant kriminalinės žvalgybos strategiją ir numatant šios veiklos teisinio reguliavimo tobulinimo perspektyvas.