LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖ LIETUVOJE (I): REFLEKSIJA ŽMOGAUS TEISIŲ STANDARTŲ KONTEKSTE (84)

Autorius: Simonas NIKARTAS, Algimantas ČEPAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Žmogaus teisės

Straipsnyje visų pirma, atsižvelgiant į naujausią Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, išryškinami esminiai žmogaus teisių standartus atitinkančios laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės požymiai. Antra, straipsnyje įvertinama, ar Lietuvos įstatymuose numatyta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė savo turiniu atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatytus standartus.