LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

LAISVĖS ATĖMIMU IKI GYVOS GALVOS NUTEISTŲ ASMENŲ LYGTINIS PALEIDIMAS: TARPTAUTINIAI STANDARTAI, UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS IR PASIŪLYMAI LIETUVAI (62)

Autorius: Skirmantas Bikelis, Gintautas Sakalauskas
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Baudžiamosios teisės politika, Bausmių vykdymo teisė

Straipsnyje analizuojami laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų lygtinio paleidimo tarptautiniai standartai, užsienio šalių teorija ir praktika, pristatoma teisinė ir praktinė situacija Lietuvoje, pateikiami siūlymai, kaip ją reikėtų ir būtų galima keisti.