LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

LYTINIŲ NUSIKALTIMŲ PRIEŠ VAIKUS PREVENCINĖS PRIEMONĖS (67)

Autorius: Mantas LIESIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojamos dažniausiai literatūroje aptariamos prevencinės priemonės, taikomos asmenims, padariusiems lytinius nusikaltimus prieš vaikus: chirurginė kastracija, cheminė kastracija, specialus asmenų, padariusių lytinius nusikaltimus, registras, analizuojamos šių prevencinių priemonių taikymo galimybės Lietuvoje. Taip pat siūlomos naujos Baudžiamojo kodekso nuostatos, leisiančios efektyviau užkardyti lytinius nusikaltimus prieš vaikus, apžvelgiamos kliūtys, trukdančios efektyviai lytinių nusikaltimų prieš vaikus prevencijai Lietuvoje. Straipsnyje akcentuojamas tinkamas lytinis švietimas, kaip viena efektyviausių priemonių, galinčių sumažinti seksualinį smurtą prieš vaikus.